SwexitLogo
(placeholder)

Fler vill lämna EU

Allt fler Svenskar vill lämna EU enligt en undersökning från SIFO. Inte bara svenskar utan fler europeer menar att Europa är skådeplatsen för makteliten och politiker, de spelar sitt egna monopolspel där vi är spelpjäser och där kapitalet och makten är det som betyder något. I många europeiska länder är korruptionen utbredd och att den sprider sig till icke korrupta länder som Sverige är därför inte märkligt.Därför bör Sverige lämna EU

Efter 20 år med EU har vi facit och har sett hur Sverige splittrats och polariseras, välfärd, skola, omsorg och integration fungerar allt sämre. Det har naturligtvis många orsaker. Men detta problem är inte bara svenskt det finns en gemensam faktor, det genomsyrar hela EU.

Det visar med all tydlighet att EU inte fungerar som det var tänkt. Sverige är extra sårbart av flera skäl, dels ligger vi geografiskt illa till, vi är ensamma om vårt språk vilket ger ett självskrivet utanförskap. Vi har en högre BNI än de flesta EU:länder och därför får betala en betydligt högre avgift än många andra länder, vilket gör att Sverige betala mer än vi får tillbaka.Argument för att vara kvar i EU

• Det gynnar Sverige ekonomiskt på grund av tillgång till den inre marknaden.

• En utgång skulle orsaka ekonomisk och politisk instabilitet på kort sikt.

• Ett medlemskap intensifierar Svenskt inflytande i Europa och världen.

• Ingen eller liten möjlighet till att påverka inom EU.Argument för att lämna EU

• Vinsten för Sverige skulle bli ca. 19.1 miljarder/år.

• Utsikterna för samförstånd försvåras av för stor skillnad mellan EU-länderna.

• Det har förekommit många fall av korruption som gör EU mindre trovärdigt.

• Sverige blir mer självständigt och kan ingå de handelsavtal vi önskar.


EU är också ett gigantiskt experiment

Hela EU projektet är ett gigantiskt experiment som ingen vet hur det kommer att sluta. EU och Sverige står inför en uppförsbacke som vi alla måste förstå och ta ställning till. Skall vi ha en möjlighet att förändra detta för Sveriges del är enda möjligheten att lämna EU och ta kontrollen över vårt eget land.


Kommer vi att kunna stå till svars inför våra barn, barnbarn. Kommer vi att vara stolta eller skämmas för att vi inget gjorde?

Läs mer om konsekvenserna...

Kampen om Sverige, vem tar över?

Vad som händer och vad som kommer att hända nu, kan du se i detta bildspel. Bildspelet är i PDF format så du kan ladda ned hela bildspelet att använda fritt.

Facebook