Hur det började

Den 1 januari 1995 blev Sverige medlem i EU. Finland och Österrike gick också med i EU samtidigt. Alla tre länderna hade tidigare varit med i frihandelsorganisationen Efta och samarbetat om fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer. Efter murens fall 1989 var tiden mogen att söka EU-medlemskap. En knapp majoritet sade ja. Läs mer här....


Argument och mål när vi gick med i EU.

Argumenten var ganska diffusa och få men det främsta argumentet var att livet skulle bli bättre i Sverige. Konkurrensen skulle öka och med det skulle bl.a. matvaror och andra konsumentvaror bli billigare. Ett viktigt argument var att vi skulle få passfrihet och kunna resa runt i Europa utan att behöva visa pass. Vi skulle också få det lättare att arbeta i andra europeiska länder. Men vi ville ha vår svenska krona kvar samt snuset, det var viktigt för oss och krav som godtogs av EU.


Vad vi inte tänkte på

Få funderade över att andra Europeiska storföretag började komma in på den svenska marknaden så det blev tuffare för svenska företag att överleva. Andra Europeer har nu också rätt att komma till Sverige och arbeta. Men den debatten fördes inte alls och om någon sade något avfärdades han som bakåtsträvare.


Sveriges roll i EU idag.

577 svenskar arbetar idag i EU kommissionen, vi har 1,7% av det totala mandatet. Indirekt i Sverige uppskattar vi att ca. 3000 heltidstjänster utför arbete som kan härledas till EU som bekostas av svenska staten och inte genom EU.

Sverige har 20 representanter i Europaparlamentet.


Med facit i handen efter 20 år i EU?

Det har gått bra för Sverige i sin helhet, hur det hade sett ut om vi inte gått med är det ingen som vet. Men det hade troligtvis inte gått sämre för Sverige. Men allt handlar inte om bara ekonomi. Hur mycket är tex. ökat våld, segregering, sämre skolor, minskade resurser till äldre, det går inte att räkna i pengar. EU handlar bara om ekonomiska intressen, det finns inga mjuka intressen och ingen etik eller moral. Det som skrivs i avtal är det som gäller oavsett hur fel vi tycker att det är.

(placeholder)