FAQ Vanliga frågor och svar

Swexit drivs helt ideellt som en informationssida för oss som vill att Sverige skall vara ett suveränt land utanför EU. Samarbete med andra länder är inget hinder.

Kontakt: Ole Thronborg

info@swexit.se

Varför betalar Sverige mer än andra EU:länder?


326,6 miljarder har Sverige gått med underskott till EU mellan 1995-2015 och uppskattat mellan 2015-2018 är närmare svindlande 400 miljarder i förlust.


Sveriges EU-avgifter väntas öka markant enligt Europaportalen. I förslaget till statsbudget för 2018 visar prognosen för EU-avgifter på 39,5 miljarder kronor för 2018, 43,0 miljarder 2019 och 44,5 miljarder 2020.Sverige har ett högre BNI är de flesta EU länder och eftersom EU:avgiften beräknas på just BNI så betalar Sverige mer.


2015 betalade Sverige 44,2 miljarder kronor i avgift till EU och fick tillbaka 9,7 miljarder. Förra året förlorade alltså Sverige 34,5 miljarder på att vara medlem i EU.


EU-avgiften bestäms utifrån Sveriges och de övriga EU-ländernas bruttonationalinkomst (BNI), momsinkomster samt tullar och avgifter vid handel med länder utanför EU. Medlemsländernas avgifter är EU:s viktigaste inkomst och kallas för EU:s egna medel.


Sverige betalar mer i medlemsavgift än vad landet får tillbaka från EU i form av stöd och bidrag. Det kallas för att Sverige är en nettobetalare till EU.

En anledning till detta är att Sverige har goda inkomster, bland annat från export av varor till utlandet, jämfört med många andra EU-länder. Stora inkomster innebär en hög BNI och eftersom merparten av EU-avgiften baseras på landets BNI blir Sveriges avgift hög.


Källa: EU UpplysningenVad tjänar en Europaparlamentariker?


Alla EU-parlamentariker har lika lön före skatt, 8 020,53 euro i månaden. Från lönen dras EU-skatt och en olycksfallsförsäkring. Den slutliga lönen blir 6 250,37 euro. De svenska ledamöterna i Europaparlamentet betalar också svensk skatt. Den skatt de betalar till EU räknas då av. Källa: EU Upplysningen


Men det finns andra inom EU som tjänar betydligt mer. Enligt SvD är det åtminstone 3 325 tjänstemän i Bryssel som har högre inkomst än1,5 miljon kronor om året.Går det att lämna EU?

Ja. Möjligheten att gå ut ur EU infördes i EU-fördraget den 1 december 2009 när Lissabonfördraget började gälla.


“Ett medlemsland kan frivilligt besluta att gå ut ur EU. Medlemslandet ska då ingå ett avtal om utträde med EU. Om det efter två år inte finns något avtal upphör ändå landets medlemskap i EU. Länk


Grönland gick ur EG även om det rörde sig om ett regionalt utträde eftersom Grönland som en del av Danmark kom med i EG genom Danmarks medlemskap. Grönland är i dag associerat till EU som ett av dess "utomeuropeiska länder och territorier". Den grönländska ekonomin har efter utträdet varit något ojämt men vuxit sig starkare än den Svenska. Grönlands export till EU-länderna har ökat trotts utanförskapet. Länk

(placeholder)