10 miljoner Svenskar representeras av

dessa 20 personer i Europaparlamentet

1

Jens

Nilsson

Jytte

Guteland

Marita

Ulvskog

Olle

Ludvigsson

Anna

Hedh

Max

Andersson

Linnéa


Linnéa

Engström

Peter

Eriksson

Bodil

Valero

Malin

Björk

Soraya

Post

Christofer

Fjellner

Gunnar

Hökmark

Anna Maria

Corazza Bildt

Jasenko

Selimovic

Cecilia

Wikström

Peter

Lundgren

Kristina

Winberg

Fredrick

Federley

Lars

Adaktusson

Sverige har 1,7% av det totala mandatet i EU. Övriga EU-länder representerar 98,3%. Att Polen och Rumänien har betydligt fler mandat än Sverige beror på deras större folkmängd.

2

Källa: ec.europa.eu

Vilka är det då våra 20 ledamöter skall påverka?

Jo, 731 andra ledamöter som har sin egen agenda.

3

Det finns dock en annan mycket viktig aspekt.

Dessa 731 ledamöterna är inga dunungar. De är drivna politiker, med stor kunskap och ett stort nätverk.

4

Och, de har flera av världens bästa lobbyister, spindoctors och rådgivare som t.ex. George Soros, en av världens rikaste män som anser sig ha nyckeln till Europas gyllene framtid.

5

I Sverige har vi en helt annan politisk kultur som vi är stolta över, där en svetsare kan bli statsminister och en lastbilschaufför bli ledamot i EU. Men deras utbildning, politiska erfarenhet och kontaktnät står sig slätt i jämförelse med den politiska och ekonomiska eliten i världen och EU.

6

Så vad tror Du?

Har Sverige med 1,7% av mandaten någon realistisk möjlighet att påverka i EU?

7

(placeholder)