SwexitLogo

Sverige ska tvingas in i euron

2018-01-15 12:56

Image result for tvinga sverige eu


Klar majoritet emot euron i Sverige 

Sverige röstade 2003 emot införandet av euron som valuta med klar majoritet, Drygt 56 % av röstberättigade var emot euron och 42% var för att införa euron. 2015 svarade 75% i en opinionsundersökning gjord av SCB att de skulle rösta emot ett införande av euron.


Med tanke på att det svenska folket tog ett demokratiskt beslut 2003 för att avstå euron borde detta räcka, men nej. Enligt EU ska alla medlemsländer slutligen ansluta sig till valutan. Som vanligt hyser EU ett förakt mot medlemsländernas demokratiska beslut. Precis som de inte respekterade Irlands nej när det gällde folkomröstning om Lissabonfördraget respekterar de inte det svenska resultatet. 

Sverige ska ansluta till euron inom en snar framtid

Enligt EU ska Sverige ansluta sig till euron till 2025. EU förnekar bestämt detta. Det är dock tydligt att EU förväntar sig att alla länder ska använda sig av valutan inom en snar framtid. Unionen lever i förnekelse när de hävdar att anledningen till att Sverige inte är med i euron beror, ej på folkomröstningen, utan beror på att Sverige inte har en stabil växelkurs.


EU måste finna sig i folkets beslut  

EU måste finna sig i att Sverige inte kommer gå med i unionens eurodröm då det finns tydliga ekonomiska fördelar med en egen valuta som kan anpassas efter den inhemska ekonomin. Respekterar de inte det svenska resultatet måste Sverige lämna EU.

EU Upplysningen


/ Gästinlägg av Jakob Lindelöf


(placeholder)