SwexitLogo

Intergrationen är dödsdömd

2016-07-18 00:10Integration betyder föra samman, blanda och kan ske på flera sätt. Ett är tex. om man vill integrera vatten med olja. För den som provat att blanda dessa 2 ingredienser i en skål så är det omöjligt, inte ens om man använder elvisp. Visst det blir en sörja men efter en stund så har de separerats igen och vattnet sjunker till botten.

Vatten går inte att lösa med oljor, eftersom vattenmolekylerna är polära och oljor är opolära. Polära molekyler går inte att lösa med opolära molekyler.


När det gäller integration att föra samman männniskor med olika ursprung eller religion så skulle man kunna tro att det vore enkelt då människor i alla fall är mer logiska och har en hjärna att tänka med vilket ju inte olja och vatten har, dessutom bode båda parter ha en vilja att integreras, men människor beter sig exakt lika dant som vatten och olja. 


Största delen av de 60 miljoner flyktingar och migranter kommer från muslimska länder. Varför flyr merparten inte till muslimska länder?

Varför kommer i stort sett alla flyktingar från muslimska länder?


http://denkorteavis.dk/2015/hvorfor-kommer-stort-set-alle-asylansogere-fra-muslimske-lande-og-hvorfor-vil-sa-mange-til-ikke-muslimske-lande/


http://fof.se/tidning/2007/8/muslimska-varlden-utvecklas-inte-mot-demokrati

(placeholder)