SwexitLogo

Varför frågar media inte vanligt folk?

2016-06-29 12:18


Vem röstade på Brexit?

Storbritannien har världens näst största flotta, med 6 000 båtar, och är en av Europas ledande fiskenationer. Det beräknas att den sammanlagda fångsten minskat med 17 % under perioden 2001-2010. Nedgången har politiska orsaker. Man har förlorat rätten till det mer avlägsna djuphavsfisket. Storbritannien har blivit tvingat av EU att öppna sitt vatten för andra fiskare, och EU har dessutom infört restriktiva fiskekvoter som måste följas.


Är det så märkligt att vanligt människor önskar ett Brexit? Svensk media borde intervjua någon av dessa vanliga människor och se hur de upplever att deras liv förändrars med EU istället för börsmäklare, investerare och svenskar som bosatt sig i London.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Storbritanniens_ekonomi

(placeholder)