SwexitLogo

Vad händer med Trump som kapten?

2016-11-09 10:29

Image result for illegal immigration usa


Den 9:de november 2016 är en dag som vi alla kommer att referera till som före och efter Trump. För oavsett vad man tycker om honom så kommer det att medföra förändringar i Sverige och Världen. 


Den stora förändringen kommer att vara vårt sätt att respektera och ha förståelse för varandra, politiker och media kommer förhoppningsvis att förstå att det går inte att påverka folk med lögner och hatkampanjer.

Vi är alla människor och förtjänas att respekteras både privat, av media och våra politiker och vi måste samarbeta även om vi har olika åsikter.


I Sverige har medias ständiga artiklar om vänsterpack, hot, rasism och nazism blivit alltmer icke trovärdiga då gemene man inte på något vis sett detta i verkligheten där vi faktiskt lever och bor. Det vi däremot sett är det ökade våldet, övergrepp, mord, korruption, maktfullkomlighet mm.


Istället för att diskutera vem som är rasist eller ej skall vi diskutera hur man skall komma tillrätta med detta och våga ställa de svåra frågorna, och detta har Trump öppnat dörren för.


Att Trump vill bygga en mur mot Mexico skall man naturligtvis inte ta bokstavligt utan är en metafor för att det i USA finns 11 miljoner ILLEGALA invandrare som faktiskt inte har rätt att befinna sig i USA och inte ens finns registrerade och ingen vet vem de är. Dessa människor lever “underground” och kräver självklart också mat, boende sjukvård men kan inte få detta den vanliga vägen utan de skaffar sig detta genom brott, illegal handel och droger. Det förstår nog alla tänkande människor. Trump är INTE emot invandring, han är emot att 11 miljoner människor lever mestadels på olagligheter som skadar andra människor och samhället.


Så låt oss fokusera på att hitta gemensamma lösningar istället för de hatkampanjer som förts i flera år och inte leder någon stans.

(placeholder)