Sverige för ett utträde ur EU

 
 

Att det sker stora förändringar ute i världen är nog alla överens om. Men är den förändring vi ser nu  en normal utveckling, eller är det någon som försöker styra det som händer? Det finns ett antal konspirations teorier. Alla mynnar ut i stort sett samma slutsats. En liten elit av de rikaste i världen försöker skapa en världsregering.


Skräckpropaganda?

Många är säkert riktiga dommedags profetior, och dem skall man ta med en stor nypa salt. Det finns dock många sansade analyser av statsvetare, professorer, analytiker mfl. som dock ser ett hot i NWO.


Bilderberg gruppen

Det finns ett antal konspirationsteorier om detta, illuminati, Bilderberg Group, Council on Foreign Relations m.fl. Det är dock en av dessa som sticker ut mer och det är Bilderberg gruppen. Det är en liten väldigt hemlig grupp som består av de mest inflytelserika och rikaste människor i världen. Man känner till vilka de är och deras agenda. De vill ha till en ny världsordning NWO (New World Order), vilket också en i av Binderberg gruppens medlemmar Georg Soros bekräftat, han har också uttalat hur man bör genomföra det stora invandringsprojektet som nu pågår i EU. De som har blivit inbjudna från Sverige är bl.a Fredrik Reinfeldt, Mona Sahlin och Stefan Löfven. Läs mer


Agenda 21

Är ett handlingsprogram antaget av FN 1992. Programmet beskriver hur arbetet för att motverka natur- och miljöförstöring, fattigdom och bristande demokrati skall utvecklas. Dokumentet omfattar 1400 paragrafer. Handlingsprogrammet är så omfattande och allt fler kritiska röster höjs mot Agenda 21.


För dem som läst igenom de 1400 sidorna och också förstår innebörden blir det uppenbart att detta handlar om något annat än att “VI vill ha en bättre värd”. Ingen tror att världens länder har enats om 1400 paragrafer  om världsordningen när de inte ens kunde enas om en enda fråga på FN:s miljökonferens i Köpenhamn 2009 angående den globala uppvärmningen. Det blev inget bindande avtal, Det enda man kom överens om var att:


“I-länderna förband sig att ge 30 miljarder dollar till u-länder i form av klimatbistånd. Förstår du inte varför? Läs detta


Republikanerna i USA reserverar sig starkt emot Agenda 21, de skriver:


“We strongly reject the U.N. Agenda 21 as erosive of American sovereignty, and we oppose any form of U.N. Global Tax. We oppose any diplomatic efforts that could result in giving the United Nations unprecedented control over the Internet. International regulatory control over the open and free In- ternet would have disastrous consequences for the United States and the world.” 3.George Soros

är född i Ungern 1930 och innehar dubbla medborgarskap och bor numera i USA och är en av världens 30 rikaste människor.


Han är en investor och filantrop och har skrivit ett antal böcker om ekonomi. Han blev främst känd som den som störtade The Bank of England 1992 och gjorde en personlig vinst på ofantliga 10 miljarder kronor. En ensam människa kunde ha försatt ett helt land i konkurs. Han är en av världens 30 rikaste.


Han är en av de många mycket rika globalister, som förespråkar massinvandring till Europa och att EU skall låna till detta.


Vad har globalisterna att tjäna på fri invandring till EU?

Det skulle gynna deras NWO agenda för internationella handelsregler som bland annat medför en global lönedumpning och social nedmontering. Massinvandringen är ett viktigt verktyg av den globala eliten (vars mål är att avskaffa alla nationer och genomföra ideen om en världsregering).


Soros föreslår även miljarder i EU-lån för att Europa ska kunna fortsätta ta emot invandrare främst från Mellanöstern och Afrika till de Nordiska/ Europeiska länderna. Något som blir mycket svårt att klara utan kommer att resultera i ett mer splittrat och otryggt Europa.


Se detta så förstår du varför...

 

NWO (New World Order) den nya världsordningen

Swexit drivs helt ideellt som en informationssida för oss som vill att Sverige skall vara ett suveränt land utanför EU. Samarbete med andra länder är inget hinder.

Kontakt: Ole Thronborg

info@swexit.se